Francesco

Significado:
Masculino de Francesca.

 

Raíz / Origen: